Az XPS alapjai és felületkémiai alkalmazásai

Kreditérték 3
Tantárgyfelelős Kiss Éva
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 2
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom (együtt 3-5 könyv,jegyzet):

Vissza a kurzuskínálathoz