Felvételi vizsgarend:

Felvételi tételsor nincs, az elbeszélgetésen a szakdolgozathoz kapcsolódó szakmai kérdések hangzanak el. A felvételi vizsga kezdetén a bizottság meghallgatja a jelentkező szakválasztásának motivációját. A szak interdiszciplináris jellege miatt sokféle előképzettség elfogadható. Ezért a felvételi során nem követelünk az előzetes tanulmányok során szerzetteket meghaladó ismereteket, az egyes kérdésekre adott válaszokat ezek figyelembevételével értékeljük.

Mesterképzésbe történő felvétel feltételei

Elsősorban figyelembe vehető alapszakok: kémia, fizika, és anyagmérnöki alapszakok

Ezen alapszakok esetén 20 kreditnek megfelelő felzárkóztató képzésre van szükség. Ez a 20 kredit része a mesterfokozat alapozó képzésének, azon belül azonban az előképzettségtől függően kötelezően választható. Így pl. a fizika alapszakot végzett hallgatónak 20 kreditnek megfelelő kémia felzárkóztatásra lesz szüksége.

További alapszakok:

Felvételi követelmények

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. Ezen kredit mennyiségből maximálisan 20 része lehet a mesterképzés 120 kreditjének, az esetlegesen hiányzó további maximum 20 kreditet a 120-as kredit kereten felül kell elsajátítania a hallgatónak.

Vissza az oldal tetejére