A mesterképzési szak célja

Az emberiség előtt álló megoldásra váró problémák, új energiaforrások kifejlesztése, új típusú anyagok iránti sokoldalú igény, a nanovilág kihívásai, a környezetvédelem megoldandó feladatai stb. egyre inkább interdiszciplináris ismereteket igényelnek. A 21. század első felében a fizika, a kémia, a biológia ismét egymásra talál, hogy együttesen hozzák létre azokat az új technológiákat, amelyek a humán gyógyászat, a nanoelektronika, a megújuló energiaforrások, az üzemanyagcellák, a környezetvédelem, az asztro-tudományok stb. területén jelentkező kihívásokra megfelelő választ tudnak adni. Ezekre az új igényekre a természettudományos képzésnek is fel kell készülnie, és új interdiszciplináris szakok indítását kell kezdeményeznie.

Ilyen jellegű képzés a bevezetendő Anyagtudomány MSc szak, melynek indítását az ELTE TTK kezdeményezi, és amely új szak a korábbi vegyész- és fizikusképzés hagyományaira épít, kiegészítve némely területen biológiai ismeretekkel. Az anyagtudományi szak oktatási anyagai magas színvonalú természettudományos, anyagszerkezeti, anyagismereti, és anyagvizsgálati ismeretek megszerzését teszik lehetővé. Feltárják a technológiai folyamatok mögött álló kémiai és fizikai alapjelenségeket, és azok magyarázatát nyújtják. A megszerezhető ismeretek stabil alapot adnak a különböző technológiákban alkalmazott anyagok, termékek (fémek és ötvözeteik, félvezetők, kerámiák, műanyagok és polimerek, illetve az ezekből összeállított kompozitok, új funkcionális anyagok) tulajdonságainak vizsgálatához, az anyagi tulajdonságokat meghatározó fizikai és kémiai összetételek, szerkezetek tervezett alakításához, valamint anyagtudományi kutatófejlesztő munkához.