Szilárd testek mechanikai tulajdonságai

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Kovács Zsolt
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 2
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz