Számítógépes Anyagtudomány

Kreditérték 3
Tantárgyfelelős Groma István
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa C típusú kollokvium
Félév 1
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz