Környezetanalitikai laboratórium

Kreditérték 3
Tantárgyfelelős Tatár Enikő
Kurzus típusa gyakorlat
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa gyakorlati jegy
Félév 1
Előkövetelmények -

Vissza a kurzuskínálathoz