Kémiai preparatív gyakorlat az anyagtudományban

Kreditérték 4
Tantárgyfelelős Mészáros Róbert
Kurzus típusa gyakorlat
Heti óraszám 4
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa gyakorlati jegy
Félév 2
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

A laboratóriumi gyakorlat célja áttekintést adni az anyagtudományban használatos modern kémiai preparatív technikákról, illetve azok alkalmazásairól. A preparációs technikák magukban foglalnak kolloidkémiai, elektrokémiai és egyéb módszereket. Ilyenek lehetnek például funkcionális nanorétegek előállítása önrendeződéssel, kémiai felületmódosítással, Langmuir-Blodgett módszerrel, vagy többkomponensű kolloid diszperz rendszerek, kompozit anyagok és nanogélek készítése, szol-gél módszer alkalmazása.

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz