Elméleti anyagszerkezet kutatás

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Surján Péter
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 4
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz