Anyagszerkezet vizsgálati laboratórium

Kreditérték 4
Tantárgyfelelős Dankházi Zoltán
Kurzus típusa gyakorlat
Heti óraszám 4
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa gyakorlati jegy
Félév 2
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

A félév során az alábbi 9 mérést végzik a hallgatók:

Kötelező irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz