Általános fizika (előadás és gyakorlat)

Kreditérték 5
Tantárgyfelelős Nguyen Quang Chinh
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 4+1
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 1
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz