Szervetlen kémiai laboratórium

Kreditérték 3
Tantárgyfelelős Harmat Veronika
Kurzus típusa gyakorlat
Heti óraszám 3
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa gyakorlati jegy
Félév 1
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz