Szén nanoszerkezetek

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Kürti Jenő
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar, angol
Számonkérés típusa szóbeli vizsga
Félév 4
Előkövetelmények Szilárdtestfizika, Anyagfizika I., II.

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz