Kémiai kinetika

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Túri László
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa vizsga
Félév 4
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom (együtt 3-5 könyv, jegyzet):

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz