Kémiai anyagtudomány I

Kreditérték 3
Tantárgyfelelős Sinkó Katalin
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa szóbeli vizsga
Félév 1
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Prekurzorok előállítása: szerves, szervetlen, illetve fémorganikus kiindulási anyagok (speciális gázok; nagytisztaságú, ill. speciális összetételű fémek, ötvözetek; kovalens és ionos hidridek; fém-halogenidek, -oxidok, -szulfidok;fém-alkoxidok, -karboxilátok, -diketonátok; fém-amidok, -imidek, -szilazidok; fémkomplexek, ill. komplex metallátok; kerámia-prekurzorok); Amorf rendszerek új előállítási módszerei, szol-gél technika (szol-gél módszer kémiai folyamatai: hidrolízis, kondenzáció, gélrendszerek szárítása, hőkezelése, szol-gél módszer előnyei, hátrányai, alkalmazási lehetőségei porok, filmek, szálak, valamint tömbök gyártásában); Polimer gélek, kémiai és szerkezetmódosító módszerek (polimerek alapvető kémiai és fizikai tulajdonságai, polimer gélek, jól definiált makromolekuláris szerkezetek és előállítási módszereik, funkciós polimerek, alkalmazási lehetőségeik, polimer alapú nanoszerkezetek, nanotemplátok, nanohibridek); Nemkonvencionális anyagok és tulajdonságaik (orvosi, orvos-biológiai és robottechnikai alkalmazások mesterséges anyagai (műizmok és más mesterséges szervek, szabályozott hatóanyag célba juttatás hordozói), elektrostriktív, magnetostriktív és piezoelektromos anyagok, elektroreológiai, magnetoreológiai és mágneses folyadékok, emlékező fémek és műanyagok)

Kötelező irodalom:

Válogatott fejezetek az alábbi könyvekből:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz