Bevezetés a mikro- és nanotechnológiába I., II.

Kreditérték 2/2
Tantárgyfelelős Havancsák Károly
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2/2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa félévi kollokvium
Félév 3/4
Előkövetelmények Anyagfizika I, II.

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz