Általános fizika (előadás és gyakorlat)

Kreditérték 6
Tantárgyfelelős Groma István
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 4+2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa vizsga
Félév 1
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz