Szol-gél módszer

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Sinkó Katalin
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 4
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

A szol-gél módszer egyrészt az üveg és kerámia ipar hagyományos, nagy energiaigényű, olvasztásos technikáit képes kiváltani, másrészt előre eltervezett, kontrollált szerkezetű és tulajdonságú anyagok új előállítási technikája. Az előadás tematikája felöleli a szilikátrendszerek hidrolízisét és kondenzációját, nem szilikátalapú (pl. aluminát, borát, cirkonát, titanát) rendszerek gélesítés során lejátszódó folyamatait, a gélesedés kinetikáját, a gélek szárítását, szinterelését, konvencionális olvasztott és szol-gél módszerrel előállított termékek összehasonlítását.

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz