Szilárdtestfizika

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Groma István
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 3
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz