Szilárdtestfizika

Kreditérték 3
Tantárgyfelelős Groma István
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 3
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 1
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz