Bevezetés a szerves kémiába

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Dibó Gábor
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa szóbeli vizsga
Félév 1
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz