Számítógépes Anyagtudomány

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Groma István
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa vizsga
Félév 4
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz