Polimerek

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Iván Béla
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa szóbeli/írásbeli vizsga
Félév 3
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Napjainkban már több mint 200 millió tonna polimert gyártanak és használnak fel évente a világon. A mindennapi tárgyainkon túl a polimerek képezik az alapját számos csúcstechnológiai (pl. csipgyártás), gyógyászati, környezetvédelemi, energetikai (pl. üzemanyagcellák), nanotechnológiai stb. eljárásnak és eszköznek. Ennek megfelelően a polimerek a modern anyagtudomány egyik legszélesebb körben tanulmányozott anyagcsoportját alkotják. Ez a kurzus ezt, vagyis a polimerek anyagtudományi vonatkozásainak alapjait tárgyalja belefoglalva a következő fő területeket: a polimerek előállításának alapjai, a polimerek fő kémiai és fizikai tulajdonságai, a polimerek viszkoelasztikus viselkedése, a polimerek szerkezete és tulajdonságai közötti főbb összefüggések, a polimerek feldolgozásának és alkalmazásának alapjai, a polimerek gyártásának és felhasználásának környezeti hatásai.

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Válogatott fejezetek az alábbi könyvekből:

Vissza a kurzuskínálathoz