Nanorendszerek szemináriuma

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Kiss Éva
Kurzus típusa szeminárium
Heti óraszám 1
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa gyakorlati jegy
Félév 3
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

A hallgatók szakirodalom alapján felkészülnek és a szemináriumon előadást tartanak diplomamunkájuk területéről. A szeminárium célja a legújabb tudományos eredmények feldolgozási és megismertetési módszereinek gyakorlása, tudományos prezentációk készítésének és megtartásának elsajátítása. A tanulmányok során a hallgatóknak legalább egy szemináriumi előadást angol nyelven kell megtartaniuk.

Ajánlott irodalom:

a témához gyűjtött közlemények, könyvrészletek

Vissza a kurzuskínálathoz