A kvantumfizika alapjai

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Dankházi Zoltán
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 1
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kvantummechanika legalapvetőbb fejezeteivel.

Területek:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz