Kolloid- és felületkémia

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Gilányi Tibor
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa szóbeli/írásbeli vizsga
Félév 2
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz