Kolloid- és felületkémia labor

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Kiss Éva
Kurzus típusa gyakorlat
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa gyakorlati jegy
Félév 2
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

A gyakorlatok célja a kolloidika alapjelenségeinek megismertetése egyszerű anyagi rendszereken, a jellemző mennyiségek meghatározásának, mérésének elsajátítása, a mérési eredmények feldolgozása és értelmezése. Tematikája lefedi az elméleti órákon oktatott témaköröket, és lehetőséget teremt a mérési készség elsajátítására.

Mérések:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz