Kémiai anyagtudomány II

Kreditérték 3
Tantárgyfelelős Kiss Éva
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa szóbeli/írásbeli vizsga
Félév 2
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Előadás anyag (együtt 3-5 könyv, jegyzet)

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz