Fizikai módszerek új anyagok előállítására

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Gubicza Jenő
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa szóbeli vizsga
Félév 4
Előkövetelmények Anyagfizika I,II

A kurzus leírása:

Témakörök

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz