Fizika laboratórium

Kreditérték 4
Tantárgyfelelős Havancsák Károly
Kurzus típusa gyakorlat
Heti óraszám 4
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa gyakorlati jegy
Félév 1
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

A gyakorlat célja alapvető fizikai jelenségek vizsgálata, fizikai mérési módszerek megismerése.

A félév során az alábbi 10 mérést végzik a hallgatók:

Kötelező irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz