Elektrokémiai módszerek új anyagok előállításában és vizsgálatában

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Inzelt György
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa szóbeli vizsga
Félév 2
Előkövetelmények az MSc. belépési követelményei,
alapvető analitikai és
elektrokémiai ismeretek

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz