Bevezetés a fizikai kémiába

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Dr. Láng Győző
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa szóbeli vizsga (+ évközi zárthelyi dolgozatok)
Félév 1
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz