Az anyagtudomány szerkezetvizsgálati módszerei I.

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Havancsák Károly
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa félévi kollokvium
Félév 1
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

A kondenzált anyagok kutatásában alkalmazott szerkezetvizsgálati módszerek elméleti megismerése. Az anyag elsajátításának módja: a mérési módszerek fizikai alapjai, a berendezések megismerése, a módszerek alkalmazhatósága a kondenzált anyagok vizsgálatában, és alkalmazási példák bemutatása. A félév során az alábbi módszereket ismerik meg a hallgatók: hullámok szórásának kinematikus és dinamikus elmélete; röntgen módszerek; elektron módszerek; neutron módszerek; nagyenergiájú ionspektroszkópia (RBS, channeling, ERD, PIXE), pásztázószondás technikák (AFM, STM).

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Válogatott fejezetek az alábbi könyvekből:

Vissza a kurzuskínálathoz