Anyagfizika II

Kreditérték 3
Tantárgyfelelős Lendvai János
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa szóbeli vizsga
Félév 3
Előkövetelmények Anyagfizika I

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz