Általános kémia

Kreditérték 4
Tantárgyfelelős Pasinszki Tibor
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 4
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa szóbeli vizsga
Félév 1
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Az előadás a kémia alapjait, fogalomrendszerét tekinti át, nagyobb fejezetei a következők:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz