Termodinamika (előadás és gyakorlat)

Kreditérték 3+2
Tantárgyfelelős Ispánovity Péter
Kurzus típusa elődás/gyakorlat
Heti óraszám 3+1+1*
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium/gyakorlati jegy
Félév 2
Előkövetelmények Általános fizika,
Kondenzált anyagok fizikája/
Általános fizika

* +1 óra konzultáció

A kurzus leírása:

Témakörök:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz