Szilárdtestfizika alkalmazása az anyagtudományban

Kreditérték 3
Tantárgyfelelős Széchenyi Gábor
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 3
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz