Szervetlen kémia (1)

Kreditérték 3
Tantárgyfelelős Rohonczy János
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 1
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Az előadás célja a szervetlen kémia rendszerező tárgyalása, azon belül az elemek és vegyületeik fizikai és kémiai tulajdonságainak, szerkezetének és reakcióiknak megismertetése. Az előadás a klasszikus szervetlen kémiai áttekintés mellett bepillantást enged a fémorganikus kémia és anyagtudományok vonatkozó területeire; valamint az ismertetésre kerülő VSEPR és Jahn-Teller sztereokémiai elméletekre alapozva, összefoglalja az új kutatási eredményeket és irányokat is.

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz