Szénvegyületek kémiája

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Bánóczi Zoltán
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 1
Előkövetelmények Szervetlen kémia (1)

A kurzus leírása:

Témakörök

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz