Szén nanoszerkezetek

Kreditérték 3
Tantárgyfelelős Kürti Jenő
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar, angol
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 4
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz