Önszerveződés, bioszenzorok

Kreditérték 3
Tantárgyfelelős Varga Imre
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 4
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Válogatott fejezetek az alábbi könyvekből:

Vissza a kurzuskínálathoz