Fizikai kémia előadás

Kreditérték 3
Tantárgyfelelős Turányi Tamás
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 1
Előkövetelmények Szervetlen kémia (1)

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz