Félvezető és elektronikus eszközök fizikája

Kreditérték 3
Tantárgyfelelős Dankházi Zoltán
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 3
Előkövetelmények Anyagfizika I

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz