Bevezetés a mikro- és nanotechnológiába

Kreditérték 3
Tantárgyfelelős Groma István
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 3
Előkövetelmények Anyagfizika I

A kurzus leírása:

Témakörök:

Kötelező irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz