Az anyagtudomány szerkezetvizsgálati módszerei II.

Kreditérték 2
Tantárgyfelelős Sinkó Katalin
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 2
Előkövetelmények Anyagtudomány szerkezet-
vizsgálati módszerei I.

A kurzus leírása:

Az „Anyagtudomány szerkezetvizsgálati módszerei I” előadás folytatása, egyrészt az atomi mérettartomány kiemelt fontosságú vizsgálati módszereinek bemutatásával (IR-RAMAN spektroszkópia, NMR spektroszkópia, tömegspektroszkópia, Mössbauer spektroszkópia), másrészt a szupramolekuláris mérettartomány leggyakrabban használt vizsgálati módszereivel (pozitron annihiláció, fényszórás, kisszögű röntgen- és neutronszórás), valamint felület analitikai módszerek ismertetésével (XPS, reflexiós optikai módszerek, ellipszometria).

Kötelező irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz