Anyagszerkezet vizsgálati laboratórium

Kreditérték 4
Tantárgyfelelős Sinkó Katalin
Kurzus típusa gyakorlat
Heti óraszám 4
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa gyakorlati jegy
Félév 3
Előkövetelmények -

A kurzus leírása:

A gyakorlat célja alapvető anyagszerkezet vizsgálati módszerek megismerése. A félév során az alábbi 10 mérést végzik a hallgatók:

Kötelező irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz