Általános kémia előadás

Kreditérték 3
Tantárgyfelelős Zsély István
Kurzus típusa elődás
Heti óraszám 2
Kurzus nyelve magyar
Számonkérés típusa kollokvium
Félév 2
Előkövetelmények Fizikai kémia

A kurzus leírása:

Az előadás a kémia alapjait, fogalomrendszerét tekinti át, nagyobb fejezetei a következők:

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Vissza a kurzuskínálathoz